Frånvaro, sjukdom och ledighet

I Huddinge kommuns skolor används Skola24 för att rapportera elevers frånvaro. Vårdnadshavare och myndiga elever ansluts automatiskt till Skola24. 

Uppdaterad 8 juni 2023

Var informationen till din hjälp?