Nya direktiv om distansundervisning

21-01-22

Nyhet

Från vecka 4 sker vissa förändringar gällande distansundervisningen på Östra gymnasiet.

Regering och myndigheter har bestämt att de ska ske en långsam återgång till klassrumsundervisning på gymnasiet under en period från och med 25 januari fram till 1 april.

Följande gäller för Östra gymnasiet:

Ungdomsgymnasium: Den 25-29 januari fortsätter elever i åk 1-3 med distansundervisning. Undantag gäller för elever på el- och energiprogrammet som återgår till klassrumsundervisning.

Gymnasiesärskola: Eleverna fortsätter med klassrumsundervisning.

Språkintroduktion: Eleverna återgår till klassrumsundervisning från och med 25 januari.

Nya beslut kommer att fattas för hur återgång till klassrumsundervisning kommer att se ut. Observera att skolan måste följa de beslut och direktiv som fattas av myndigeter och huvudman kommunen. 

Just nu är tanken att gymnasieskolorna i Huddinge kommun ska återgå till ungefär samma omfattning av klassrumsundervisning som gällde i höstas innan man övergick till total distansundervisning. Det vill säga mellan 40 och 60 procent av undervisningen i området ska ske på distans. 

Självklart är vi beredda att göra snabba justeringar om smittoläget i Stockholm förändras framöver. 

Uppdaterad 22 januari 2021

Var informationen till din hjälp?