Distansundervisning efter sportlovet

21-02-19

Nyhet

Uppdatering för distansundervisning på Östra från 8 mars och framåt.

Sportlov och resor

Folkhälsomyndigheten har gått ut med nya rekommendationer som innebär att du som varit utomlands ska stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar efter hemkomst. Detta även om du testat negativt för covid-19.

Huddinge kommuns webb finns utförlig information om till exempel distansundervisning och annan information kring kommunens arbete med koppling till Covid-19.

Du kan också läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer på folkhalsomyndigheten.se eller gå in på krisinformation.se, sidan Utrikesresor.

Undervisning på Östra gymnasiet efter sportlovet

Distansundervisning vecka 10

På Region Stockholms inrådan kommer Östra gymnasiet under vecka 10, direkt efter sportlovet, att ha distansundervisning för elever på skolans ungdomsgymnasium och språkintroduktion.

Elever på gymnasiesärskolan har fortsatt undervisning på plats i skolan, då denna grupp enligt myndigheterna anses ha särskilt behov av närundervisning.

Ungdomsgymnasium: 

Vecka 10 (8-12 mars)
Samtliga årskurser har distansundervisning veckan efter sportlovet.

Vecka 11 (15-19 mars)
Åk 2 har klassrumsundervisning medan åk 1 och åk 3 har undervisning på heldistans. Undantag gäller för elever på el- och energiprogrammet som har klassrumsundervisning oavsett årskurs.

Vecka 12 (22-26 mars) 
Åk 1 har klassrumsundervisning medan åk 2 och åk 3 har undervisning på heldistans. Undantag gäller för elever på el- och energiprogrammet som har klassrumsundervisning oavsett årskurs.

Vecka 13 (29 mars-2 april) 
Åk 3 har klassrumsundervisning medan åk 1 och åk 2 har undervisning på heldistans. Undantag gäller för elever på el- och energiprogrammet som har klassrumsundervisning oavsett årskurs.

Vecka 14 (5 april-9 april) PÅSKLOV
Nya beslut fattas om undervisningen för vecka 15 och framåt.

Gymnasiesärskola:

Vecka 10-13 (8 mars - 2 april) - eleverna fortsätter med klassrumsundervisning.

Språkintroduktion: 

Vecka 10 (8 mars - 12 mars)
Samtliga elever har distansundervisning veckan efter sportlovet.

Vecka 11-13 (13 mars - 2 april)
Eleverna återgår till klassrumsundervisning.

Nya beslut kan komma att tas för distans- och klassrumsundervisning. Observera att skolan måste följa de beslut och direktiv som fattas av myndigeter och huvudman kommunen. Detta kan ibland ske med kort varsel.

Ovan stående gäller med reservation för förändringar beroende på hur smittoläget i Stockholm förändras.

Uppdaterad 2 mars 2021

Var informationen till din hjälp?