Uppdatering för distansundervisning

21-01-29

Nyhet

Förändringar gällande distansundervisningen på Östra gymnasiet från 1 februari och framåt.

Regering och myndigheter har bestämt att de ska ske en långsam återgång till klassrumsundervisning på gymnasiet under en period från och med 25 januari fram till 1 april.

Följande gäller för Östra gymnasiet:

Ungdomsgymnasium: 
Vecka 5 (1-5 februari) fortsätter elever i åk 1-3 med undervisning på heldistans. Undantag gäller för elever på el- och energiprogrammet som har klassrumsundervisning.

Vecka 6 (8-12 februari) har åk 3 klassrumsundervisning medan åk 1-2 har undervisning på heldistans. Klasserna i åk 1 har också var sin dag med friluftsliv (vintersport) under veckan som är schemabrytande. 

Vecka 7 (15-19 februari) har åk 2 klassrumsundervisning medan åk 1 och åk 3 har undervisning på heldistans.

Vecka 8 (22-26 februari) har åk 1 klassrumsundervisning medan åk 2-3 har undervisning på heldistans. 

Vecka 9 (1-5 mars) SPORTLOV
Eventuella nya beslut kan tas om undervisningen för vecka 10-13.

Vecka 10-13 (8 mars-1 april) - om smittspridningen i samhället är låg är planen att köra ett tvåveckors-upplägg med hälften av eleverna i skolan och andra hälften på heldistans. 

Gymnasiesärskola:
Vecka 5-13 (1 februari - 1 april) - eleverna fortsätter med klassrumsundervisning.

Språkintroduktion: 
Vecka 5-13 (1 februari - 1 april) - eleverna fortsätter med klassrumsundervisning.

Nya beslut kan komma att tas för distans- och klassrumsundervisning. Observera att skolan måste följa de beslut och direktiv som fattas av myndigeter och huvudman kommunen. Detta kan ibland ske med kort varsel.

Just nu är tanken att gymnasieskolorna i Huddinge kommun ska återgå till ungefär samma omfattning av klassrumsundervisning som gällde i höstas innan man övergick till total distansundervisning. Det vill säga mellan 40 och 60 procent av undervisningen i området ska ske på distans. 

Ovan gäller med reservation för förändringar beroende på hur smittoläget i Stockholm förändras.

Uppdaterad 29 januari 2021

Var informationen till din hjälp?