Förändring i distansundervisningen efter påsklovet

21-04-07

Nyhet

Regering och myndigheter har bestämt att inte förlänga direktivet gällande distansundervisningen på gymnasiet. Däremot har de gett kommuner och skolor möjlighet att lokalt planera hur undervisningen ska bedrivas med hänsyn till den situation som råder lokalt och regionalt.  Distansundervisning i gymnasieskolan kan därmed användas under vissa förutsättningar.

Östra gymnasiet har valt att delvis fortsätta med distansundervisningen ett tag till efter påsklovet. Vi har många elever som bor på pendelavstånd och som endast kan ta sig till skolan via kollektivtrafik. 

Följande gäller för Östra gymnasiet efter påsklovet:

Fram till vecka 17 gäller fortsatt en årskurs i taget med klassrumsundervisning och övriga årskurser på distans. 

Efter vecka 17 kommer åk 3 ha klassrumsundervisning på heltid medan åk 1-2 övergår till varannan vecka på distans och varannan vecka med undervisning på plats i skolan. Se planeringen vecka för vecka nedan.

Ungdomsgymnasium: 

Vecka 15 (12-16 april) har åk 2 klassrumsundervisning meda åk 1 och åk 3 har undervisning på heldistans. Undantag gäller för elever på el- och energiprogrammet som har klassrumsundervisning.

Vecka 16 (19-23 april) har åk 1 klassrumsundervisning medan åk 2-2 har undervisning på heldistans.Undantag gäller för elever på el- och energiprogrammet som har klassrumsundervisning.

Vecka 17 (26-30 april) har åk 3 klassrumsundervisning medan åk 1-2 har undervisning på heldistans.

Vecka 18 (3-7 maj) har åk 2-3 klassrumsundervisning medan åk 1 har undervisning på heldistans. 

Vecka 19 (10-14 maj) har åk 1 och åk 3 klassrumsundervisning medan åk 2 har undervisning på heldistans.

Vecka 20 (17-21 maj) har åk 2-3 klassrumsundervisning medan åk 1 har undervisning på heldistans. 

Vecka 21 (24-28 maj) har åk 1 och åk 3 klassrumsundervisning medan åk 2 har undervisning på heldistans.

Vecka 22 (31 maj - 4 juni) har åk 2-3 klassrumsundervisning medan åk 1 har undervisning på heldistans. 

Gymnasiesärskola:

Vecka 15-22 (12 april - 4 juni) - eleverna fortsätter med klassrumsundervisning.

Språkintroduktion: 

Vecka 15-22 (12 april - 4 juni) - eleverna fortsätter med klassrumsundervisning.

Reservation för ändringar

Nya beslut kan komma att tas för distans- och klassrumsundervisning. Observera att skolan måste följa de beslut och direktiv som fattas av myndigeter och huvudman kommunen. Detta kan ibland ske med kort varsel.

Ovan gäller med reservation för förändringar beroende på hur smittoläget i Stockholm förändras.

Uppdaterad 8 april 2021

Var informationen till din hjälp?