Ökad andel smittade elever på skolan

22-01-20

Nyhet

Östra gymnasiet ser nu att smittspridningen och sjukfrånvaron bland skolans elever ökar. Under den senaste veckan har sjukskrivningarna bland eleverna dubblerats. Utöver egen smitta är det många som sitter i familjekarantän då annan familjemedlem är smittad.

Frånvaro på grund av sjukdom och karantän

Det är för närvarande sjukanmälda elever i alla klasser. I många klasser är det det fler än 5 sjukanmälda elever. Dessutom är en del elever hemma på grund av karantänregler med konstaterad smitta inom familjen.

Också bland personalen ser vi en stor frånvaro. Ca en tredjedel är hemma i olika karantäner. När lärare är hemma hålls undervisningen igång via distansundervisning. Information om att lektioner hålls på distans kan komma med kort varsel. Även gymnasiesärskolan påverkas, men där finns ingen möjlighet att hålla distansundervisning.

Sjukanmälan

Skall man som elev sjukanmäla sig även om man följer lektionerna via meet? Ja, Östra gymnsiet vill att alla elever som är sjuka sjukanmäler sig. Det ger skolan en möjlighet att följa utvecklingen och kunna se om det uppstår klustersmitta. Även om man är sjukanmäld kommer lärarna att notera vilka elever som deltagit i lektionen på distans. 

Till sjukanmällan

Hur ska elever och personal på Östra gymnasiet agera?

Var observanta på symptom och stanna hemma i så fall. Viruset finns nu ”överallt” och det syns inte om någon är smittsam.

Kan man göra något själv om man vill skydda sig? Ja,:

  • håll avstånd till andra så mycket det går
  • använd munskydd
  • håll god handhygien
  • stanna hemma om du har symptom
  • undvika trängsel i alla situationer
  • myndigheterna rekommenderar vaccination

Östra gymnasiets covidförebyggande arbete

Reservation för förändringar

Direktivet är att bedriva undervisning på plats i skolan i den mån det går. Vid behov kan hela klasser sättas på distansundervisning. Beslut om att sätta hel klass på distans fattas efter samråd med Smittskydd Sttockholm. 

Observera att det kan komma nya beslut och direktiv från myndigheter och huvudman. Skolan måste följa dessa beslut och direktiv. Detta kan ibland ske med kort varsel.

Uppdaterad 2 februari 2022

Var informationen till din hjälp?