Om skolan

Östra gymnasiet flyttade in i de vackra lokalerna år 2005 och allt är fortfarande ljust och fräscht. Det är högt i tak och skolan kännetecknas av öppenhet i såväl miljö som atmosfär. Skolan är arkitektritad och byggd med en tanke om att underlätta möten och synliggöra alla som befinner sig här.

Elever och personal på Östra gymnasiet.

Östra gymnasiet arbetar efter ledorden: Resultat, Individ och Kommunikation. Alla elever ska respekteras som individer. Det gäller både i studier och i den personliga utvecklingen. Målet är att hjälpa varje elev till bästa möjliga resultat.

Vi tror att det finns ett viktigt kunskapsutbyte mellan alla på skolan och därför lägger vi stor vikt vid möte och kommunikation i skolan. Plus att det skall vara lärorikt, inspirerande och roligt att gå på Östra gymnasiet.

Elever pluggar i studierum på Östra gymnasiet.

Alla på Östra, elever såväl som personal, förväntas kommunicera öppet med alla. Glas mot alla kontor och konferensytor gör att man hela tiden ser vad som pågår.

 

Uppdaterad 15 november 2022

Var informationen till din hjälp?