Bibliotek

Östras skolbibliotek ligger mitt i skolan. I biblioteket finns facklitteratur, skönlitteratur och tidningar. Här finns också tysta studierum, öppna studieytor och större grupparbetsrum. I biblioteket kan eleverna också kopiera eller skriva ut material som behövs i skolarbetet.

Tjej i gymnasieåldern som sitter i skolans bibliotek med en bok och ler mot kameran.

Biblioteket som pedagogisk resurs

Östra gymnasiets bibliotek har en biblioteksplan. I planen står det att biblioteket är en pedagogisk resurs för alla kurser och ämnen. I undervisningen kommer eleverna i kontakt med biblioteket. Samarbetet mellan bibliotek och undervisning är tänkt att förbereda eleverna för fortsatt utbildning och kommande arbetsliv. 

Elever läser böcker i Östra gymnasiets bibliotek.

Uppdaterar material regelbundet

Östra gymnasiets bibliotek arbetar regelbundet med att förbättra och utveckla utbudet. Det görs genom att till exempel:

 • följa undervisningens innehåll
 • ta in ny utgiven fack- och skönlitteratur
 • ta hänsyn till influenser och diskussioner såväl i samhället som i skolan
 • ha en samverkan med personal och elever

Som elev på Östra gymnasiet får man hjälp med inlån och artiklar från andra bibliotek. Så kan eleven studera fördjupat inom olika områden. 

Hjälpmedel i undervisningen

För elever som har ett läshinder som diagnos kan vi erbjuda:

 • att få lyssna på inlästa läromedel och böcker
 • att få låna talböcker

Vi har licens för att registrera låntagare för nedladdning av talböcker.

Biblioteket på skolans internwebb

För våra elever finns biblioteket även på skolans interna webb. Där hittar eleverna allt sådant de kan ha nytta av i studierna. Till exempel:

 • bibliotekets katalog
 • digitala uppslagsverk
 • pressarkiv
 • databaser
 • länksamlingar

Målsättningar för biblioteket

Biblioteket ska arbeta för att:

 • inspirera eleverna till kunskapssökande, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt
 • möta varje elev med utgångspunkt i elevens behov
 • erbjuda eleverna en trivsam och välutrustad studiemiljö
 • medverka till att stimulera eleverna till läsning av skönlitteratur
 • lyfta fram nyskriven och äldre skönlitteratur från olika delar av världen
 • vara en levande del av skolan och en del i samhällets utveckling

Aktiviteter kopplade till biblioteket

Flera av bibliotekets aktiviteter är kopplade till elevernas personliga utveckling och intressen. Biblioteket har till exempel en bokcirkel, en bokblogg och en populär dikttävling inför alla hjärtans dag.

Uppdaterad 8 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?