Era's Muse 2022

”New Era's Museums: Steam Teaching Environments for Secondary School Education”. Project number: 2019-1-SE01-KA201-060604.

Eras muse projekt 2022.

Vad är STEAM?

Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics

Eras Muse lärande i klassrum.

Idén om STEAM samlar under samma paraply många pedagogiska koncept-metoder som projektbaserat lärande, problembaserat lärande, undersökning inlärning, lärande genom att göra, utomhus inlärning, erfarenhetsbaserat lärande, kors / trans / multi / tvärvetenskapligt lärande, etc.

Eras muse - lära genom att göra.

Erasmuse project bild1.

Era's Muse

Projektets syfte är att slipa på gymnasieelevers färdigheter i teknik, matematik, naturvetenskap och digitala förmågor. Att göra lärande på museer till en bro mellan formellt och icke-formellt lärande.

Eras ,use - lära genom att besöka utomhus museer.

Hemsida:
www.erasmuse.info

Co funded by the Erasmus+ program of European Union.

Uppdaterad 18 november 2022

Var informationen till din hjälp?