Ekonomiprogrammet

Ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi.

Rättegångsspel på ekonomiprogrammet på Östra gymnasiet.

Vi studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Vilket ger dig insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor.

Du lär dig även om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och kommer att upptäcka att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.


Ekonomiprogrammet gör dig väl förberedd inför vidare studier på högskola eller universitet inom ämnen som ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Prova på Ekonomi som Elev för en dag - anmäl dig här!

Inriktningar du kan välja mellan

Ekonomi
För dig som är intresserad av företagsekonomi och entreprenörskap. Här får du kunskaper om marknadsföring, redovisning, kalkylering samt ledarskap och organisation. Du får även lära dig om och prova på att starta och driva ett företag (till exempel via UF-företag i årskurs 3).

Juridik
Lär dig mer om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle, både på nationell och på internationell nivå. Du får en förståelse som gör det möjligt att analysera och lösa juridiska problem.

Kursinnehåll för ekonomiprogrammet

Uppdaterad 3 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?