Gymnasieprogram

Alla gymnasieprogram har samma upplägg. Eleverna läser:

  • gymnasiegemensamma ämnen
  • programgemensamma ämnen
  • inriktningskurser
  • programfördjupningskurser
  • individuellt val-kurser
  • gymnasiearbete

Kurserna är fastställda av Skolverket och är samma för alla gymnasieskolor i Sverige. På varje programsida här finns det tabeller som visar hur kurserna ser ut för de olika programmen.

Ekonomiprogrammet

El- och energiprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Särskild variant: musik

Uppdaterad 10 augusti 2020

Var informationen till din hjälp?