Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan på Östra

Söker du ett program som ser till dina förmågor och stimulerar dig att utvecklas efter dina förutsättningar? Då är det individuella programmet på Östra gymnasiet något för dig. Vi har cirka 25 elever varje läsår utspritt på fyra årskurser.

Varje elev är unik och det vill vi ta till vara på bästa sätt genom att erbjuda en anpassad utbildning med struktur och tydlighet. Vi använder AKK (alternativ kompletterande kommunikation) i lärandet.

På individuella programmet går eleverna årskursblandat och varje elev har en egen studieplan. I undervisningen får eleven stöd och vägledning av lärare, pedagoger och elevassistenter för att nå de uppsatta målen. Här tror vi på att människor utvecklas i samspel. Även om du har en funktionsnedsättning där du behöver avskildhet ibland, så ingår du i ett socialt och lärande sammanhang.

 

Integrerad skola

Östra gymnasiets gymnasiesärskola har sina lokaler i samma byggnad som Östra gymnasiets ungdomsgymnasium. Östra gymnasiet är en skola med plats för personlighet där elever och personal bygger skolan tillsammans. En viktig utgångspunkt är att alla ska respekteras som individer. Det gäller både i studier och i den personliga utvecklingen. Elevernas enkätundersökningar visar år efter år på mycket höga trygghetssiffror, inte bara på gymnasiesärskolan utan på skolan i sin helhet.

Aktiviteter och traditioner firas tillsammans med ungdomsgymnasiet. Skolan arrangerar bland annat frilufts- och idrottsdagar och inte minst en danstävling där alla elever som vill får delta. Dessutom firar man flera traditioner tillsammans, bland annat: Nobeldagsfirande, Skolavslutningar, Studentbal och Studentutspring

 

Nationellt program

 • Engelska 1 - 100p
 • Historia 1 - 100p
 • Estetisk verksamhet - 100p
 • Idrott och hälsa 1 - 100p
 • Matematik 1 - 100p
 • Naturkunskap 1 - 100p
 • Religionskunskap 1 - 100p
 • Samhällskunskap 1 - 100p
 • Svenska 1 alt. Svenska som andraspråk 1 - 100p
 • Estetisk kommunikation 1 och 2 - 200p
 • Konst och kultur - 100p
 • Medieproduktion - 100p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2 - 100p
 • Individuellt val - 200p
 • Gymnasiesärskolearbete - 100p

Individuella programmet

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Uppdaterad 23 juni 2020

Var informationen till din hjälp?