Gymnasiesärskolan

Särskolan på Östra gymnasiets är en modern verksamhet med lång erfarenhet, som är integrerad med Östras ungdomsgymnasium. Skolan ligger naturskönt i Skogås, i de östra delarna av Huddinge.

Elever på särskolan målar.

På Östra trivs elever och personal, vilket bland annat märks genom elevernas höga närvaro och att alla värnar om den fysiska miljön. Här blir alla respekterade och utöver skolans elevhälsoteam, finns även ett trygghetsteam som förebygger och stoppar kränkande behandling och mobbning.

Östra gymnasiets trygga miljö skapar möjligheter till utveckling och lärande. Hela skolan genomsyras av en fin anda där alla samarbetar, hjälper och stöttar varandra.

Specialanpassade och tillgängliga lokaler

Särskolan har sin egen programkorridor med till exempel klassrum, hemkunskapskök, samlingsrum och studierum. Även delar av gymnasiets gemensamma utrymmen används av särskolan, såsom exempelvis bibliotek, matsal, café, bildsal, musikrum, idrottshall och gym.

Elever på särskolans individuella val studerar i biblioteket.

Utemiljön är också viktig och utanför dörrarna finns gräs, skog, promenadstigar, idrottsplaner och utegym.

Nationellt och individuellt program

Särskolan erbjuder ett nationellt program och ett individuellt program.

Estetiska verksamheter är ett nationellt program på fyra år, där eleverna förutom programmets gemensamma ämnen, även läser fördjupningskurser som till exempel information och kommunikation, bild, digitalt skapande, fotografisk bild samt konst och kultur. Denna utbildning kan förbereda för arbete inom estetiska områden eller handel och försäljning.

Individuella programmets utbildning är på fyra år och sammanlagt läser eleverna 3 600 timmar. På Östra gymnasiet arbetar vi med ett eller flera övergripande teman varje termin, där lärarna planerar tillsammans utifrån varje ämnesområde. Utbildningen utformas utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar.

Klicka på rubrikerna nedan för mer info:

Bildgalleri

Matsedel

Särskolans elever äter i skolans gemensamma matsal och varje vardag serveras två varmrätter (varav en vegetarisk), plus stor salladsbuffé och dagens soppa. Klicka på rubrik nedan för att se veckans matsedel.

Uppdaterad 22 mars 2022

Var informationen till din hjälp?