Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapen hjälper dig att förstå och ta itu med komplexa frågor som rör naturen, människan och samhället. Du stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande och får god vana att använda modern teknik och utrustning.

Elever på Naturvetenskapsprogrammet på Östra gymnasiet.

På programmet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Du värderar olika källor och skiljer på påståenden som är baserade på vetenskaplig och ickevetenskaplig grund. Du varvar teoretiska studier med att arbeta praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier.


Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Du studerar naturvetenskapens idéer och teorier både som delar av historien och aktuell forskning.

Prova på Natur som Elev för en dag - anmäl dig här!

Inriktningar du kan välja mellan

Naturvetenskap
Du fokuserar på de klassiska naturvetenskapliga ämnena matematik, fysik, kemi och biologi. Vilket gör att du kommer att upptäcka hur de på ett spännande sätt samspelar med varandra i verkligheten.

Naturvetenskap och samhälle
Bredda och fördjupa kunskaperna inom naturvetenskapen och studera samtidigt samhällskunskap och geografi. Det ger dig en helhetsbild och fördjupad förståelse av samspelet mellan natur, samhälle och teknik.

Kursinnehåll för naturvetenskapsprogrammet

Uppdaterad 22 april 2024

Var informationen till din hjälp?