Samhällsvetenskapsprogrammet

Inom samhällsvetenskapen står människan i centrum och du utvecklar din förmåga att tolka, förstå och förklara människors beteenden och företeelser i samhället.

Elever på Samhällsvetenskapsprogrammet på Östra gymnasiet.

Vi tittar närmare på människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du går på djupet i svenska och utländska samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Och reflekterar över frågor som demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.


Målet är bland annat att du skall utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt som ger dig verktyg för att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sorterar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Ytterligare mål är att utveckla samarbetsförmåga, kreativitet och att omsätta idéer till praktisk handling.

Prova på Samhällsvetenskap som Elev för en dag - anmäl dig här!

Inriktningar du kan välja mellan

Medier, information och kommunikation (SamMedia)
Sam Media - för dig som vill lära dig hur media påverkar människor och hur åsikter formas. Du är nyfiken på journalistik, film och foto och vill lära dig producera content!

Lär dig kommunicera med text och bild, grunderna i medieproduktion där journalistik, foto, film, digital bildbehandling, grafisk design och layout samverkar. Få kunskap om hur medier påverkar dig men också hur du kan påverka via medier. På programmet får du även kunskaper om hur konst, politik, historia och kultur formar och påverkar vårt samhälle idag och historiskt. Och hur olika kommunikationsmodeller kan användas för att tydliggöra din medieproduktion.

Beteendevetenskap
Tänk dig en värld där förändring inte bara är något det pratas om, utan något du faktiskt får verktyg för. Välkommen till vårt samhällsprogram med beteendeinriktning!
Förutom de teoretiska verktygen för att förstå människors beteende och samhälleliga dynamik, får du även praktiska färdigheter för att påverka  positivt.
Vi gräver djupt ner i ämnen som psykologi, sociologi och beteendevetenskap för att förstå vad som driver oss att agera som vi gör, och sedan använder vi den kunskapen för att implementera strategier för positiv förändring.
En möjlighet för dig att studera tillsammans med likasinnade för att lösa verkliga samhällsproblem och göra din röst hörd.
Är du redo att gå från att vara en åskådare till en aktör i samhällsförändring, tror du på kraften i att skapa verklig förändring och om du vill vara en del av något större än dig själv - då är detta inriktningen för dig. Ta det första steget mot att göra skillnad!

Samhällsvetenskap
En bred inriktning som öppnar många dörrar efter gymnasiet. Detta är inriktningen för dig som tycker om att problematisera och diskutera samhällsfrågor. Titta närmare på olika samhällssystem, kulturer, religioner och människans skiftande livsvillkor. Du lär dig också att tolka och förklara företeelser och sammanhang i samhället utifrån ett historiskt såväl som nutida perspektiv.

Kursinnehåll för samhällsvetenkapsprogrammet

Uppdaterad 7 maj 2024

Var informationen till din hjälp?