Samhällsvetenskaps-programmet

Inom samhällsvetenskapen står människan i centrum och du utvecklar din förmåga att tolka, förstå och förklara människors beteenden och företeelser i samhället.

Elever studerar på Samhälsvetenskapsprogrammet på östra gymnasiet.

Vi tittar närmare på människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du går på djupet i svenska och utländska samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Och reflekterar över frågor som demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.


Målet är bland annat att du skall utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt som ger dig verktyg för att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sorterar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Ytterligare mål är att utveckla samarbetsförmåga, kreativitet och att omsätta idéer till praktisk handling.

Inriktningar du kan välja mellan

Beteendevetenskap
Om människans utveckling, vad som formar och påverkar oss både som individer och i samspel med andra. Du får perspektiv och förklaringsmodeller som ger en större förståelse för människors agerande och inte minst ditt eget.

Medier, information och kommunikation
Ungdomars medieanvändning är utgångspunkten och praktiska övningar i bild, text och ljud varvas med teori. Du lär dig olika sätt att kommunicera, hur du förmedlar ett budskap effektivt och hur media kan påverka medborgarna och deras omvärldsuppfattning.

Samhällsvetenskap
För dig som tycker om att problematisera och diskutera samhällsfrågor. Titta närmare på olika samhällssystem, kulturer, religioner och människans skiftande livsvillkor. Du lär dig också att tolka och förklara företeelser och sammanhang i samhället utifrån ett historiskt såväl som nutida perspektiv.

Kursinnehåll för samhällsvetenkapsprogrammet

Uppdaterad 9 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?