Samhällsvetenskapsprogrammet

Inom samhällsvetenskapen står människan i centrum och du utvecklar din förmåga att tolka, förstå och förklara människors beteenden och företeelser i samhället.

Elever studerar på Samhälsvetenskapsprogrammet på östra gymnasiet.

Vi tittar närmare på människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du går på djupet i svenska och utländska samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Och reflekterar över frågor som demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.


Målet är bland annat att du skall utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt som ger dig verktyg för att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sorterar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Ytterligare mål är att utveckla samarbetsförmåga, kreativitet och att omsätta idéer till praktisk handling.

Prova på Samhällsvetenskap som Elev för en dag - anmäl dig här!

Inriktningar du kan välja mellan

Medier, information och kommunikation (SamMedia)
Sam Media - för dig som vill lära dig hur media påverkar människor och hur åsikter formas. Du är nyfiken på journalistik, film och foto och vill lära dig producera content!

Lär dig kommunicera med text och bild, grunderna i medieproduktion där journalistik, foto, film, digital bildbehandling, grafisk design och layout samverkar. Få kunskap om hur medier påverkar dig men också hur du kan påverka via medier. På programmet får du även kunskaper om hur konst, politik, historia och kultur formar och påverkar vårt samhälle idag och historiskt. Och hur olika kommunikationsmodeller kan användas för att tydliggöra din medieproduktion.

Beteendevetenskap
Om människans utveckling, vad som formar och påverkar oss både som individer och i samspel med andra. Du får perspektiv och förklaringsmodeller som ger en större förståelse för människors agerande och inte minst ditt eget.

Samhällsvetenskap
För dig som tycker om att problematisera och diskutera samhällsfrågor. Titta närmare på olika samhällssystem, kulturer, religioner och människans skiftande livsvillkor. Du lär dig också att tolka och förklara företeelser och sammanhang i samhället utifrån ett historiskt såväl som nutida perspektiv.

Kursinnehåll för samhällsvetenkapsprogrammet

Uppdaterad 8 februari 2024

Var informationen till din hjälp?