Språkintroduktion

Som nyanländ i Sverige är du välkommen att söka språkintroduktion på Östra Gymnasiet (intagning sker kontinuerligt under terminen). Du börjar med svenska, matematik och engelska. I varje delkurs ges betyg.

Du som har bott en kortare tid i Sverige och behöver fördjupade kunskaper i svenska språket erbjuds svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap, historia, religion, geografi, kemi, biologi, fysik, teknik, datakunskap, idrott, bild och musik. Allt för att du så snart som möjligt ska kunna läsa vidare på gymnasiets nationella program. Från hösten 2011 bytte utbildningen namn till språkintroduktion i och med skolreformen som genomfördes. 

Läs mer om språkintroduktion på skolverkets hemsida

  • Programmet ska underlätta för elever att komma vidare till ett nationellt program på gymnasiet. Men det kan också förbereda för yrkeslivet eller ha andra syften. 
  • Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.
  • Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. Därför blir den individuella studieplanen viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur.
  • Den individuella studieplanen ska klart visa vad utbildningen ska innehålla. Denna kan alltså se helt olika ut för olika elever beroende på vad målet är.

Uppdaterad 10 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?