TE4 - Gymnasieingenjör

På Östra gymnasiet kan du läsa profilen informationsteknik med utgång mjukvarudesign. Kurserna i utbildningen är till stor del inriktade mot programmering. Skolan samarbetar med representanter från IT-branschen och från högskolan i ett TE4-råd. Rådets mål är att varje student på TE4 examineras med branschens mest efterfrågade kunskaper. Som gymnasieingenjör har du en attraktiv yrkestitel och dina kunskaper gör det även lättare för dig att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Te4 elever kodar IT.

Totalt läser du 900 poäng under ditt år på TE4, varav några av dessa kurser är riksgemensamma och 500 poäng bestäms av skolorna själva. I samråd med näringslivs- och högskolerepresentanterna i TE4-rådet har vi valt att satsa på kunskaper inom backend-programmering då efter­frågan på den typen av pro­grammerare är större på arbets­marknaden.

TE4 gymnasieingenjör elever på Östra.

Som backend-programmerare arbetar du bland annat med bas­bearbetning och databaser. Exempel på program kan vara C# och SQL. I utbildningen får du också kunskaper om gränssnittsdesign för att säker­ställa att utseende och funktionalitet är kompatibla.

TE4 elevernas kod.

Arbetssätt likt högskolan på TE4

Som student på det fjärde tekniska året (TE4) på Östra gymnasiet, kommer arbetssättet att vara mer likt högskolans. Du kommer att läsa flera kurser åt gången som tenteras vid kursens slut. Föreläsningar kommer att varvas med laborationer och inlämnings­uppgifter.

Förutom dina ordinarie lärare kommer även gästföreläsare från olika företag. Du får under hela läsåret låna en bärbar dator som du använder till skolarbetet.

I projekten kommer du att få användning för dina kunskaper från de olika kurserna med moderna agila arbetssätt såsom SCRUM (en professionell projektplaneringsmodell) samt olika verktyg för onlinearbete. I hela utbildningen följer vi också CDIO-modellen som är vanlig i högskolorna. Det innebär att vi arbetar från idé till färdig produkt via design och implementering.

Alla TE4 elever i relaxavdelningen.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Östra gymnasiet samarbetar med flera företag från IT-branschen och högskolor och under vårterminen har alla studenter på utbildningen APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL görs på ett av våra samarbetsföretag och via programrådet säkerställs att praktikplatserna svarar mot utbildningens innehåll och krav.

Vi får också regelbundet besök av gästföreläsare med den senaste spetskompetensen från IT-branschen. Den starka kopplingen till högskola och näringsliv ger dessutom värdefulla kontakter inför framtiden.

Efterfrågad kompetens

Som examinerad gymnasieingenjör har du en attraktiv yrkestitel och branschens mest eftersökta kunskaper. Representanterna från näringslivet och högskolan i TE4-rådet är mycket positiva till utbildningen och efterfrågan på arbetsmarknaden är väldigt stor.

Direkt efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta med programmering generellt, skriva effektiv kod, jobba med befintliga program såväl som utveckla nya. Kunskaperna från utbildningen gör det även lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

TE4 utbildning till Gymnasieingenjör.

Uppdaterad 31 januari 2024

Var informationen till din hjälp?