TE4-Gymnasieingenjör

Kurser i utbildningen

Totalt läser du 900 poäng varav några av dessa kurser är riksgemensamma och 500 poäng bestäms av skolorna själva. I samråd med näringslivs- och högskolerepresentanterna i TE4-rådet har vi valt att satsa på kunskaper inom backend programmering då efterfrågan på den typen av programmerare är större på arbetsmarknaden. Som backend programmerare arbetar du bland annat med basbearbetning ich databaser. Exempel på program kan vara C# och SQL. I utbildningen får du också kunskaper om gränssnittsdesign för att säkerställa att utseende och funktionalitet är kompatibla.

 

Informationsteknik och mjukvarudesign

  • Examensarbete - 100p
  • Gymnasieingejören i praktiken - 200p
  • Mjukvarudesign - 100p
  • Datalagring - 100px
  • Datalogi - 100p
  • Gränssnittsdesign - 100p
  • Programmering 2 - 100p
  • Teknik: Specialisering - 100p

Uppdaterad 23 juni 2020

Var informationen till din hjälp?