TE4 - Gymnasieingenjör

Har du gått teknikprogrammet och har gymnasieexamen? Är du intresserad av programmering? Vill du kunna börja arbeta inom en kort framtid? Eller vill du ha en bra förberedelse inför tekniska studier på univsersitet eller högskola? Denna eftergymnasiala utbildning på ett år ger dig en efterfrågad yrkestitel som gymnasieingenjör.

Programmeringstext mot svart bakgrund.

Profil - informationsteknik med utgång mjukvarudesign

Kurserna i utbildningen är till stor del inriktade mot programmering och då framförallt backend-programmering. Som backend-programmerare arbetar du bland annat med basbearbetning och databaser. Exempel på program kan vara C# och SQL. I utbildningen får du också kunskaper om gränssnittsdesign för att säkerställa att utseende och funktionalitet är kompatibla.

TE4 på Östra gymnasiet

Som student på TE4 kommer ditt arbetssätt att vara mycket likt högskolans. Du kommer att läsa en eller två kurser åt gången som tenteras vid kursens slut. Föreläsningar kommer att varvas med labbar och inlämningsuppgifter. Förutom ordinarie lärare kommer även gästföreläsare från olika företag.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Under vårterminen har alla TE4-studenter APL - ett så kallat arbetsplatsförlagt lärande. APL görs på ett företag som är knutet till skolan och utbildningen. Via programrådet säkerställer vi att praktikplatserna svarar mot utbildningens innehåll och krav.

Samarbete med näringslivet

När du går TE4 kommer du att ha ett nära samarbete med personer och företag ur näringslivet. Vi har ett programråd som består av representanter från näringsliv och högskola. Tillsammans med representanterna i programrådet kommer vi att se till att alla kurser stämmer väl överens med näringslivets behov. Vi träffar programrådet kontinuerligt och diskuterar utbildningens innehåll, APL etc.

Uppdaterad 11 december 2020

Var informationen till din hjälp?