Teknikprogrammet

tekniksprogrammet-660x450px.png
Teknikprogrammet är en bred teoretisk utbildning. Med hjälp av en bra grund i de naturvetenskapliga ämnena får du undersöka teknikens roll och påverkan i samhället. Elever som söker till teknikprogrammet är ofta fulla av idéer och har en naturlig nyfikenhet på nyheter och utveckling, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med innovation på olika plan. Detta tar vi till vara på genom att eleverna använder sina idéer på ett professionellt sätt då vi arbetar med moderna metoder och arbetssätt.

5 frågor till Lisa på teknikprogrammet

Kursinnehåll för teknikprogrammet

Uppdaterad 15 september 2020

Var informationen till din hjälp?