Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är en bred teoretisk utbildning, vars elever är fulla av idéer och har en naturlig nyfikenhet och ett stort utvecklingsintresse. Något som är en förutsättning för att kunna arbeta med innovation på olika plan. Utbildningen tar tillvara på elevernas innovationslust bland annat genom olika projekt som är så nära verkligheten det bara går.

Elever arbetar på teknikprogrammet.

Med hjälp av en bra grund i de naturvetenskapliga ämnena får du undersöka teknikens roll och påverkan i samhället. Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer.

Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och teknikutveckling. Du tränar dig i att analysera, modellera, simulera, bedöma rimlighet, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera för tekniska system.

Unga Innovatörer - Innov8
I entreprenörskapskursen utvecklar teknikeleverna sina idéer till verkliga innovationer. Elevernas techföretag deltar sedan på Östras UF mässa och tävlar om att vinna Unga Innovatörers stipendium.

Prova på Teknik som Elev för en dag - anmäl dig här!

Inriktningar på Teknikprogrammet

Teknikvetenskap - profil Visualisering
I inriktningen Teknikvetenskap får du fördjupade teoretiska kunskaper inom teknik, matematik och fysik och behörighet att läsa vidare till bland annat civilingenjör. Genom profilen Visualisering läggs extra tonvikt på hur grafik och annan visuell media kan användas inom teknik och naturvetenskap för att förmedla information och illustrera samband. Du får bland annat lära dig 3D-modellering, skapande av informationsgrafik, simulering och datavisualisering.

Nyckelord:
CAD - 3D-modellering - Prototyper - Simulering - Data science 
Datavisualisering - Informationsgrafik

Program och programspråk:
Photoshop (el. webbalternativ) - Illustrator (el. webbalternativ) - Blender (3D-grafik) - Python (för data science) - Javascript/p5js (för webbaserad grafik)

Informations- och medieteknik
Inriktningen passar dig som är intresserad av IT, webbutveckling och digitala medier. Perfekt för dig som vill utveckla din kreativitet såväl som dina praktiska och teoretiska kunskaper inom datorämnena. Östra erbjuder dessutom möjligheten att läsa matematik i högt tempo (avancerade matematik) - kurser i åk 3 som ger meritpoäng till universitet/högskolan.

Kursinnehåll för teknikprogrammet

Uppdaterad 22 april 2024

Var informationen till din hjälp?