Teknikprogrammet

Två elever tillsammans med en lärare som jobbar med en dator.
Teknikprogrammet är en bred teoretisk utbildning. Med hjälp av en bra grund i de naturvetenskapliga ämnena får du undersöka teknikens roll och påverkan i samhället. Elever som söker till teknikprogrammet är ofta fulla av idéer och har en naturlig nyfikenhet på nyheter och utveckling, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med innovation på olika plan. Detta tar vi till vara på genom att eleverna använder sina idéer på ett professionellt sätt då vi arbetar med moderna metoder och arbetssätt.

Kursinnehåll för teknikprogrammet

Uppdaterad 23 november 2021

Var informationen till din hjälp?