Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla att lyssna till. Från åhörarläktaren kan du följa debatt och beslut i ärendena.

Datum: 18 mars 2019

Plats: Sessionssalen, Kommunalvägen 28, Huddinge

Uppdaterad 14 december 2018