Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla att lyssna till. Från åhörarläktaren kan du följa debatt och beslut i ärendena.

Datum: 04 november 2019

Tid: 17:00-22:00

Plats: Sessionssalen, Kommunalvägen 28, Huddinge

Uppdaterad 30 september 2019