Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla att lyssna till. Från åhörarläktaren kan du följa debatt och beslut i ärendena. Mötet börjar kl 16.00.

Datum: 09 december 2019

Tid: 16:00-22:00

Plats: Sessionssalen, Kommunalvägen 28, Huddinge

Uppdaterad 21 november 2019