Foto från utställningen. Samer av olika kön står på rad och håller om varandra. Blickar ut över fjället.

Fotograf - Sara Lindquist

Queering Sápmi - utställning

Hur är det att vara en minoritet i en minoriet? Se fotoutställningen om människor som bryter mot sexualitets- och genusnormer inom den samiska minoritetsgruppen.

Återkommande

Datum: Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar, Lördagar. 06 maj 2019 - 27 juni 2019

Återkommande intervall: Varje vecka

Tid: 13:00-19:00

Plats: Vårby bibliotek med Barnkonsten, Vårby allé 26-30

Kostnad: Gratis

Queering Sápmi är ett fotografiskt livsberättelse-projekt som pågick 2011-2014 och som fokuserar på samiska individer som bryter mot sexualitets- och genusnormer inom den samiska minoritetsgruppen. 

Projektet vill synliggöra samiska HBTQ-personer och personer som på något sätt bryter mot genus- och sexualitetsnormer i Sápmi. Målet är att skapa reflektion och debatt för att på lång sikt stärka möjligheten att leva i Sápmi oavsett identitet, könsuttryck, och sexualitet. 

Slutprodukten är en berättelse- och fotobok och en utställning som under våren visas på Vårby bibliotek med Barnkonsten. Projektet Queering Sápmi ägs av Saminourra och Ögonblicksteatern. Sáminuorra är en samisk ungdomsorganisation som arbetar utifrån samiska ungdomars intressen, möjligheter och rättigheter. Ögonblicksteatern är en fri teatergrupp i Umeå.

Uppdaterad 9 maj 2019

Var informationen till din hjälp?