Socialnämnden sammanträder

Socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för beslut i ärenden som omfattas av sekretess.

Datum: 11 december 2019

Tid: 17:00-22:00

Plats: Stora Plenum, Gymnasietorget 1

Uppdaterad 14 december 2018