Grundskolenämnden sammanträder

Grundskolenämndens möten är på grund av Covid 19, inte öppna för allmänheten.

Datum: 14 april 2020

Tid: 18:00-22:00

Plats: Sammanträdet sker digitalt via Skype.

Uppdaterad 7 april 2020