Tyck till om nya student- och forskarbostäder i Flemingsberg

För att utveckla Campus Flemingsberg planerar vi för nya student- och forskarbostäder, en utbyggnad av befintligt rulltrappshus och en förskola. Till och med den 30 juni kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Grantorp 2:32 med flera.

Återkommande

Datum: Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar, Fredagar. 19 maj 2020 - 30 juni 2020

Återkommande intervall: Varje vecka

Kostnad: -

Planområdet består av ett sammanhängande område mellan Alfred Nobels Allé och den nya trafikplats Högskolan. Där planerar vi för cirka 600 nya student- och forskarbostäder, en ny förskola med plats för 80–100 barn och lokaler runt det torg som skapas.

För att klara det ökade flödet av människor som reser till och från Flemingsbergs station behöver rulltrappshuset i Flemingsberg få fler hissar. Genom att utöka den befintliga byggrätten i detaljplanen så säkerställer vi att rulltrapphuset kan byggas ut med två hissar.

Den 19 maj–30 juni 2020 är detaljplanen ute på samråd. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Läs mer om detaljplanen och om hur du skickar in dina synpunkter på huddinge.se/grantorp

Handlingarna finns också utskrivna i receptionen, Huddinge kommunhus, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Öppettider i receptionen, Huddinge kommunhus

Måndag–onsdag 8.00–17.00
Torsdag 8.00–18.30
Fredag 8.00–15.00

Mer information

Kontaktperson: Jonas Ellenfors
Telefon: 08-535 363 75
E-post: jonas.ellenfors@huddinge.se
Arrangör: Huddinge kommun
Webbplats: https://www.huddinge.se/grantorp

Uppdaterad 19 maj 2020

Var informationen till din hjälp?