Socialnämnden sammanträder

Socialnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Datum: 07 oktober 2020

Tid: 18:00-22:00

Plats: Stora Plenum, Gymnasietorget 1

Uppdaterad 31 mars 2020