Socialnämnden sammanträder

Socialnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Datum: 09 december 2020

Tid: 17:00-22:00

Plats: Framgår av kallelsen

Uppdaterad 26 november 2020