Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Vård- och omsorgsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Datum: 05 oktober 2020

Tid: 17:00-20:00

Plats: Plenum, Gymnasietorget 1

Uppdaterad 31 mars 2020