Socialnämnden sammanträder

Socialnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Datum: 16 juni 2021

Tid: 17:00-22:00

Plats: Framgår av kallelsen

Uppdaterad 15 december 2020