Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Vård- och omsorgsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Datum: 14 oktober 2021

Tid: 17:00-20:00

Plats: Framgår av kallelsen

Uppdaterad 15 december 2020