Grundskolenämnden sammanträder

Grundskolenämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Datum: 11 oktober 2022

Tid: 18:00-22:00

Plats: Framgår av kallelsen

Uppdaterad 13 december 2021