Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla att lyssna till. På grund av covid-19 sker mötet endast på distans och kan som vanligt följas via internet. Länk till mötet finns om du klickar dig vidare till mötet. Mötet börjar klockan 17.00.

Datum: 14 februari 2022

Tid: 17:00-22:00

Plats: Sessionssalen, Kommunalvägen 28, Huddinge

Uppdaterad 13 december 2021