Socialnämnden sammanträder

Socialnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Datum: 14 december 2022

Tid: 17:00-22:00

Plats: Framgår av kallelsen

Uppdaterad 13 december 2021