Äldre man tittar in i kameran. I bakgrunden står en grupp yngre personer. Alla ser glada ut.

Träffa anhörigkonsulenten

Hjälper du en närstående eller vän som har drabbats av sjukdom, funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa? Du är inte ensam! Det finns ca 1,3 miljoner anhöriga i Sverige och stöd finns att få.

Datum: 25 november 2022

Tid: 13:30-15:00

Plats: Huddinge huvudbibliotek, Kommunalvägen 28 A

Kommunens anhörigkonsulent vägleder dig i kontakten med kommunen, regionen och andra myndigheter. Du kan få tips om föreningar och frivilligorganisationer som kan passa dig. Anhörigstödet erbjuder bland annat individuella stödsamtal utifrån anhörigsituationen, grupper och utbildningar.

Kommunens anhörigkonsulent finns på plats på huvudbiblioteket vid två tillfällen under hösten och informerar om anhörigstöd. Anhörigkonsulenten kan tipsa om böcker utifrån anhörigsituationer. Kom gärna förbi och prata en stund.

Du kan också kontakta anhörigkonsulenten via telefon 08-535 336 35 eller e-post anhorig@huddinge.se.

Uppdaterad 24 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?