Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Vård- och omsorgsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Datum: 10 oktober 2022

Tid: 17:00-20:00

Plats: Framgår av kallelsen

Uppdaterad 13 december 2021