Socialnämnden sammanträder

Socialnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Datum: 13 februari 2024

Tid: 17:00-22:00

Plats: Framgår av kallelsen

Uppdaterad 18 december 2023