Studenters demokratiska utrymme med SödertörnS Studentkår

SöderS - Södertörns högskolas studentkår arrangerar ett samtal om studenters demokratiska utrymme.

Datum: 16 maj 2024

Tid: 12:10-13:00

Plats: Södertörns högskola, loungen vid entréplan, Alfred Nobels allé 7

Kostnad: Kostnadsfritt

I samtalet deltar representanter från Södertörns högskola och studentkåren för att prata om studentkårens såväl som lärosätets roll i att främja studenters möjligheter att delta i demokratiska processer under studietiden.

Läs mer och se hela programmet för Huddinge demokratidagar 2024

Huddinge demokratidagar 2024

Uppdaterad 30 april 2024

Var informationen till din hjälp?