Rosenhill – Skapaskolan

På Rosengården 3 byggs en skola för 480 elever i årskurserna F-9. Läs mer om projektet, tidplan och planhandlingar.


Den blå markeringen visar projektets område.

Vad händer nu?

  • Från Midsommarvägen i riktning mot Fågelsångsvägen anlägger vi en ny väg, och bygger delvis om Midsommarvägen. Sveab anläggning AB utför arbetet. Det innebär en del avstängningar, läs mer om det under rubriken utbyggnad av gator. 
  • Under utbyggnadstiden kommer störningar att förekomma vid transporter till byggnationen.
  • Stockholm vatten och avfall och Vattenfall Eldistribution genomför ledningsarbeten.
  • Turako har påbörjat markarbetet och kommer påbörja arbetet med skolbyggnaden inom kort. 

Vad gör vi?

Planen innebär en ny väg från Midsommarvägen i riktning mot Fågelsångsvägen, längs vägen ska en skola byggas. Skolan kommer att drivas av Skapaskolan, en fristående verksamhet, de ska flytta från sina nuvarande lokaler till den nya skolan hösten 2018.

Skapaskolan i Rosenhill blir en ny skola för cirka 480 elever från förskoleklass till årskurs nio för hela centrala Huddinge. Skapaskolans kärnvärden är kärlek, meningsfullhet och utveckling. Skolan har en hälsoinriktning och erbjuder elever daglig rörelse.

Läs mer om skolan och dess inriktning på Skapaskolans webbplats.

www.skapaskolan.se

Skolan byggs av Turako som är specialiserade på just skolfastigheter. Tillsammans med entreprenören Friendly building och hyresgästen Skapaskolan har den kommande skolan utvecklats med starkt fokus på miljö, funktionalitet, design och utemiljö. En träfasad, delvis gröna tak, energiåtgång på nivån passivhus och en skiftande skolgård där även gymnastiksalens tak används.

Byggnaden är planerad för att smälta in väl med omgivningarna. Den tredje våningen är indragen samtidigt som skoltomtens höjdskillnader bland annat ger en anslutning från gymnastiksalen till marknivå.

Utbyggnad av gator

Från Midsommarvägen i riktning mot Fågelsångsvägen anlägger vi en ny väg, och bygger delvis om Midsommarvägen. Sveab anläggning AB utför arbetet, och parallellt med detta börjar Turako sitt arbete med skolbyggnaden.

På grund av byggnationerna är skogspartiet inom den gula markeringen på bilden nedan avstängt. Området kring den nya vägen öppnas igen under våren 2018, till dess måste gående och cyklister söka andra vägar runt skogen. Området inom den gula markeringen norr om den nya vägen kommer att bli skolgård och kvartersmark när skolan är färdigställd.

Vid frågor om arbetet med gator är du välkommen att kontakta trafik@huddinge.se.

Tidplan

Samråd 29 november 2014-14 januari 2015
Granskning 15 december 2015-31 januari 2016
Antagande Kvartal 2 2016
Laga kraft 3 april 2017
Förberedande arbeten Start i maj 2017
Byggstart Augusti 2017
Vägen klar Juni 2018
Skolstart Augusti 2018

Uppdaterad 11 januari 2018

Var informationen till din hjälp?