Rosenhillskolan

En unik skola för unika behov

Rosenhillskolan är specialiserad på att möta barn i behov av särskilt stöd och består av följande enheter:

Linden, Rosenhillskolans grundsärskola för elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism samt vår nya enhet för elever med flerfunktionsvariation och intellektuell funktionsnedsättning

Sjukhusskolan för elever som är inskrivna för vård på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper), våra SU-grupper är kommungemensamma undervisningsgrupper, d.v.s. grupper som är organiserade centralt i kommunen, där elever får sin undervisning och sitt behov av särskilt stöd tillgodosett.

Kontakt Rosenhillskolan expedition