Rosenhillskolan

En unik skola för unika behov

Rosenhillskolan är specialiserad på att möta barn i behov av särskilt stöd och består av följande enheter:

Linden, Rosenhillskolans grundsärskola för elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism samt vår nya enhet för elever med flerfunktionsvariation och intellektuell funktionsnedsättning

Eken, våra tal- och språkklasser för elever med tal- och språkstörningsdiagnos åk 1-6 (SU-grupp).

Boken, våra ASD-klasser för elever med NPF-diagnoser åk 1-6 (SU-grupp).

Lönnen, Rosenhillskolans högstadium gemensamt för våra elever i åk 7-9 från Eken och Boken (SU-grupp).

Sjukhusskolan för elever som är inskrivna för vård på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Kontakt Rosenhillskolan expedition