Entrén Rosenhill SU.

Rosenhills särskilda undervisningsgrupper

Ett lärande i en trygg miljö där alla är välkomna, inkluderade och efterlängtade.

Rosenhills SU är specialiserad på att möta barn och elever i behov av särskilt stöd.

Våra SU-grupper är kommungemensamma undervisningsgrupper, d.v.s. grupper som är organiserade centralt i kommunen, där elever får sin undervisning och sitt behov av särskilt stöd tillgodosett.

Kontakt Rosenhillskolan