Rosenhill

En unik skola för unika behov

Rosenhill är specialiserad på att möta barn i behov av särskilt stöd och består av följande enheter:

Lindskolan, grundsärskola för elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism samt vår nya enhet för elever med flerfunktionsvariation och intellektuell funktionsnedsättning

Sjukhusskolan för elever som är inskrivna för vård på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper), våra SU-grupper är kommungemensamma undervisningsgrupper, d.v.s. grupper som är organiserade centralt i kommunen, där elever får sin undervisning och sitt behov av särskilt stöd tillgodosett.

Kontakt Rosenhillskolan expedition