Försäkring

Huddinge kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring i SRF för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse d.v.s ett utifrån kommande våld mot kroppen. Försäkringen ersätter även skadade kläder och glasögon men BARA om man drabbats av en personskada som man sökt vård för. Om endast glasögonen har skadats får man vända sig till sin hemförsäkring.

Alla barn i kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Huddinge kommun, är försäkrade under skoldagen och under färd till och från förskolan och skolan. Vid skador på fritiden är det familjens försäkring som gäller.

Kommunens försäkring gäller vid:

 • Läkekostnader

 • Tandskadekostnader

 • Resekostnader

 • Merkostnader

 • Skadade kläder och glasögon

 • Merkostnader

 • Personliga tillhörigheter

 • Rehabiliteringskostnader

 • Medicinsk rehabilitering

 • Ersättning vid invaliditet

 • Tekniska hjälpmedel

 • Ersättning vid dödsfall

 • Framträdande ärr

 • Kristerapi HIV och hepatit

 • Ersättning vid sjukhusvård upp till 20 års ålder

 • Kroppsskadeersättning

Försäkringen gäller utan självrisk. Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

När en skada har skett

Anmäl skada och läs mer om försäkringen, SRF.

Du når även SRF på skador@srfab.net eller på telefon 08-412 97 40 mellan kl 9-16.

Uppdaterad 29 november 2022

Var informationen till din hjälp?