Frånvaro

Det är vår uppgift att se till att du som elev klarar av din skolgång och därför ser vi allvarligt på frånvaro. 

I Skola24 kan du anmäla frånvaro, se tidigare frånvaro samt uppdatera dina kontaktuppgifter.

Information om Skola24 för vårdnadshavare

Logga in till Skola24

Våra frånvarorutiner

Varje elev samt vårdnadshavare undertecknar vid skolstart en överenskommelse om frånvarohanteringen. Myndig elev eller vårdnadshavare för omyndig elev kan göra anmälan samt se frånvaro i Skola24.

Om du är borta från skolan utan att någon lärare har sagt ja till det, räknar CSN det som skolk. Då kan du förlora ditt studiebidrag. Om du är sjuk eller om du fått ledigt från skolan, räknar vi inte det som skolk.

Detta händer om du skolkar

  1. Skolan rapporterar skolk till CSN efter 4 timmar eller lektioner. 

  2. CSN stoppar dina pengar så länge som du skolkar.

  3. CSN skickar ett brev hem till dig där det står vad skolan rapporterat. Om du tycker att skolan har fel ska du höra av dig till skolan eller till CSN.

  4. Skolan skickar ett frånvarounderlag till CSN där det står hur mycket du skolkat.

  5. CSN undersöker om du behöver betala tillbaka pengar.

  6. Om du behöver betala tillbaka kontaktar CSN dig eller dina föräldrar.

  7. Du får eventuellt betala tillbaka pengar som du fått, men inte haft rätt till.

Fler bidrag kan påverkas

Tänk på att även andra bidrag kan påverkas om du skolkar. Om du har inackorderingstillägg, extra tillägg eller lärlingsersättning från CSN, förlorar du de bidragen också. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidraget.

Uppdaterad 7 september 2021

Var informationen till din hjälp?