IT

Alla våra elever på nationella program får ett digitalt verktyg, som de använder i undervisningen.

Om du behöver hjälp ska du kontakta någon av våra IT-tekniker.

 

Uppdaterad 11 februari 2020

Var informationen till din hjälp?