IT

Alla våra elever på nationella program får ett digitalt verktyg, som de använder i undervisningen.

Om du behöver hjälp ska du kontakta vår IT-tekniker.

 

Uppdaterad 15 februari 2023

Var informationen till din hjälp?