ITK-utvärdering för elever

Hjälp oss gärna att utvärdera teknikstödet i skolarbetet.

För att ta reda på vad du tycker om att jobba med Google, iPads, appar osv i undervisningen här på Sågbäcksgymnasiet har vi på skolan skapat en enkät. Dina svar är mycket värdefulla för lärarna, skolledningen och inte minst för dig själv så det är viktigt att du svarar!

OBS. Du är anonym! 

Här är adressen till enkäten (du behöver vara inloggad med ditt Google-skolkonto för att göra den): 

http://tinyurl.com/elevikt


Tack så mycket för din medverkan!

Uppdaterad 18 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?