Ny elev - lämna uppgifter här

Vid skolstart i gymnasiet behöver alla nya elever lämna viktiga personuppgifter, anmäla om att få specialkost eller särskilda stödbehov samt lämna samtycke för foto och film och delning av journaler.

Här hittar du fem digitala tjänster som gör det lättare för dig som elev och vårdnadshavare att dela alla nödvändiga uppgifter med skolan. Obs, du behöver BankID för att använda e-tjänsterna.

Skolstartstjänst

Här kan viktiga personuppgifter lämnas. Genom denna tjänst kan du:

  • Lämna kontaktuppgifter till elev och vårdnadshavare
  • Hitta avtal för datorutlåning
  • Skriva samtycke för foto och film

Länk till skolstartstjänsten

Ansöka till modersmålsundervisning till kommande läsår

Länk till ansökan till modersmålsundervisning

Anmälan om stödbehov

Med denna tjänst kan du anmäla särskilda stödbehov som är till hjälp när skolan ska kunna planera stödverksamheten på bästa sätt.

Länk till anmälan om stödbehov

Skicka in intyg om specialkost av medicinska skäl

Här kan vårdnadshavare lämna in intyg för elever som har behov av specialkost på grund av medicinska skäl. Detta görs i anslutning till att eleven börjar på gymnasiet.

Länk till anmälan om specialkost av medicinska skäl

Skicka in hälsouppgifter

Genom denna tjänst kan du lämna hälsouppgifter konfidentiellt i enlighet med kommunens riktlinjer. Det är endast skolsköterska och skolläkare inom elevhälsans medicinska insatser som får tillgång till de uppgifter som lämnas genom denna tjänst.

Länk till tjänst att lämna hälsouppgifter

Samtycke om delning av elevhälsovårdsjournal

Elevhälsovårdsjournalen är en handling som endast skolhälsovården har tillgång till. För att kunna ta del av elevhälsovårdsjournalen från föregående skola behöver vi ert medgivande.

Länk till att lämna samtycke om delning av elevhälsovårdsjournal

Uppdaterad 9 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?