Ledighetsansökan

Närvaron på lektioner är viktig! Både för att du som elev ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt, och för att läraren skall kunna hjälpa dig i din kunskapsutveckling. För SGY gäller följande rutiner vid ledighetsansökan.

Rutiner vid Sågbäcksgymnasiet

För ledighet upp till tre dagar kan mentor bevilja ledighet.
För övrig ledighet kan rektor bevilja ledighet.

Skolledningen på SGY är mycket restriktiv med att bevilja ledigheter. Inga ledigheter beviljas, till exempel för semesterresor under skolåret.

För all ledighet gäller att:

  • Du måste själv ta ansvar för att ta igen förlorade kursmoment.
  • Skolan ger inte ersättningstid eller ersättningsexaminationer för förlorad tid eller examinationer.
  • Det är ditt ansvar, vid frånvaro att se till att undervisande lärare har underlag för betygsättningen - prövning sker endast på hela kurser betygsatta med F vid särskilda prövningstillfällen.
  • Om ledighet inte beviljas och du eller din vårdnadshavare ändå fattar beslut om frånvaro kommer ogiltig frånvaro att registreras. OBS! Omfattande frånvaro kan resultera i indragna studiemedel från CSN.
  • Gymnasieförordningen 6 kap. 20 § anger att "Rektorn eller den rektorn bestämmer får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter".

Rutin för ansökan

Ansök genom att fylla i blanketten "Ansökan om ledighet från skolarbetet".

Blanketten hittar du här 

Uppdaterad 1 november 2021

Var informationen till din hjälp?