Modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning ska lämnas in till rektorn på din skola.

Om du har en förälder eller vårdnadshavare som har ett annat språk än svenska som modersmål kan du ha möjlighet att få undervisning i modersmålet som ett ämne - modersmålsundervisning.

Mer information finns att läsa i bilagorna till ansökningsblanketten.

Uppdaterad 17 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?