Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här hittar du Sågbäcksgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling 2023-2024

Stoppljus.

 

Personal på skolan rapporterar incidenter på:
Kommunens sida för incidentrapportering.

 

Uppdaterad 17 april 2024

Var informationen till din hjälp?