Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här hittar du Sågbäcksgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Stoppljus.

 

Personal på skolan rapporterar incidenter på:
Kommunens sida för incidentrapportering.

 

Plan mot kränkande behandling, 2020 2021

 

Uppdaterad 27 januari 2021

Var informationen till din hjälp?