Prövningar

Du som fått F i en kurs, eller helt saknar betyg i den, kan ansöka om att få göra en prövning. Det går också att göra en betygshöjande prövning av en kurs du fått E i efter att du avslutat gymnasiet. För att göra prövningar gäller nedanstående regler och rutiner.

Prövning under skoltiden för dig som fått F eller som saknar betyg

För dig som vill göra en prövning och fortfarande går på skolan, och som har fått ett F eller saknar betyg i en kurs gäller följande:

  • Det är läraren som avgör om det är möjligt att genomföra prövning vid det tillfälle du önskar. 

  • Du anmäler dig till prövning på expeditionen senast 4 veckor före prövningstillfället.

  • Prövningar skall ske vid särskilda prövningsstillfällen 2 ‐ 4 gånger/år.

  • Prövning gäller alltid hel kurs. 

  • Du kan endast pröva en kurs per prövningstillfälle.

  • På skolans expedition fyller du i en ansökan och får samtidigt namnet på den lärare som du ska kontakta för instruktioner.

  • Du ska sedan kontakta ansvarig lärare för handledning senast 3 veckor före prövningstillfället. Om du inte tar kontakt med läraren förbereds ingen prövning.

Prövningen är kostnadsfri.

Prövning under skoltiden för dig som fått E: Betygshöjande prövning.

Du som redan fått lägst betyget E i en kurs kan inte pröva för ett högre betyg så länge du är elev i gymnasiet utan får pröva efter att du slutat.
En betygshöjande prövning kostar 500 kronor och ska betalas i samband med anmälan. Du anmäler dig till expeditionen på samma sätt som vid andra prövningar. Se instruktionerna ovan.

Under skoltiden för dig som inte gjort kursen eller ännu inte fått betyg.

Om du vill göra prövning på en kurs som du inte har gjort eller ännu inte fått betyg i ska du först kontakta expeditionen. Avgiften för en sådan prövning är 500 kronor och ska betalas i samband med anmälan. Se instruktionerna högst upp på sidan.

Hur går prövningen till? 

Ofta består prövningen av både skriftliga prov och praktiska uppgifter. Det kan förutom det skriftliga provet vara muntliga redovisningar/praktiska redovisningar/fördjupningsuppgifter/ dataövningar/ laborationer mm.

Om en kurs har laborativa moment ska dessa moment genomföras i förväg. Det kan innebära att du får göra laborationer tillsammans med någon klass som läser kursen. Dessa moment kan dra ut över en hel termin. De skriftliga proven görs sedan vid prövningstillfället. Eftersom det laborativa momentet skall göras under längre tid, kan läraren neka dig att göra prövning vid det tillfälle du önskar. Istället får du besked om när det är rimligt att genomföra prövningen.

Vid prövning kan alla betygssteg förekomma. Du kan alltså få F, E, D, C, B och A vid en prövning. Läraren sätter betyg senast två veckor efter prövningen och meddelar dig betyget.

Uppdaterad 27 augusti 2020

Var informationen till din hjälp?