Sjukanmälan i Skola24

Sjukanmälan måste göras varje dag av vårdnadshavare eller myndig elev före klockan 9.00. Anmälan sker till Skola24 och kan göras via Internet eller per telefon.

Internet

Här kan du som vårdnadshavare eller myndig elev anmäla frånvaro, ta del av tidigare frånvaro, uppdatera dina uppgiftersamt se schema.

Logga in med Bank-id 

Logga in med konto
Här kan du även aktivera konto för Skola24 mobilapp.

Telefon

Vid sjukanmälan via telefontjänsten ringer du 0515-777 600. Använd sedan knapparna på telefonen för att uppge personnumret på den som ska sjukanmälas. Om du ringer före kl 9.00 registreras frånvaron för samma dag som du ringer. Om du ringer efter kl 9.00 registreras frånvaron för dagen efter. Frånvaron registreras vid bägge alternativen som heldagsfrånvaro.

Skola24 finns även som mobilapp

För att du som myndig elev eller vårdnadshavare ska kunna frånvaroanmäla via appen måste telefontjänsten vara aktiverad, se ovan.

När du ser schemat i Appen ska du swipa (dra) schemat till höger och kommer då till en meny.

Klicka på: frånvaroanmälan, anmäl frånvaro, välj elev som det gäller, klicka heldag eller del av dag och avsluta med att skicka och bekräfta.

Uppdaterad 6 december 2021

Var informationen till din hjälp?