Skollunch

Skollunch äter du på Huddingegymnasiet

Öppettider:
Måndag - fredag klockan 10:30-13:15

Vilken mat är det idag?

Uppdaterad 27 januari 2021

Var informationen till din hjälp?